Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
250 / 2019 Privind Convocarea Consiliului Local Puiești în ședință ordinară în ziua de 29.11.2019 2019-11-22
249 / 2019 Privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Crețu Toader-Tudorel 2019-11-22
248 / 2019 Privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Butnariuc Ion-Iulian 2019-11-22
247 / 2019 Privind Stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni , combustibili petrolieri, familiilor și persoanelor singure care au depus cerere în perioada 16.10.2019-20.11.2020 2019-11-22
246 / 2019 Privind Încadrarea domnului Milea Emil în funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești, județul Buzău și stabilirea salariului lunar pentru anul 2019 2019-11-21
245 / 2019 Privind Constituirea echipei de implementare a proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Modernizare drum comunal DC 3, Măcrina -Plopi, comuna Puiești-județul Buzău 2019-11-19
244 / 2019 Privind Stabilirea indemnizației lunare brute a doamnei Bârlă Rodica având funcția de viceprimar al comunei Puiești conform HG nr.325/2018 2019-11-19
243 / 2019 Privind Stabilirea indemnizației lunare brute a domnului Leaua Florin-Iulian având funcția de primar al comunei Puiești conform HG nr.325/2018 2019-11-19
242 / 2019 privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Sali Pina-persoană singură 2019-11-18
241 / 2019 privind Reluarea plății ajutorului social pentru doamna Sali Florica-persoană singură 2019-11-18
240 / 2019 privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Sali Adrian 2019-11-18
239 / 2019 privind Reluarea plății ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu A. Costel 2019-11-18
238 / 2019 privind Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Manea Răzvan 2019-11-11
237 / 2019 privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a doamnei Bălan Elena 2019-11-11
236 / 2019 privind Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei a domnului Niță Valentin 2019-11-11
Înapoi