Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
223 / 2019 privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Vasile 2019-10-25
222 / 2019 privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru doamna Sali Florica-persoană singură 2019-10-25
221 / 2019 privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Constantin 2019-10-25
220 / 2019 privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Adrian 2019-10-25
219 / 2019 privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Sali Adrian 2019-10-25
218 / 2019 privind Suspendarea dreptului la ajutor social pentru familia domnului Mărgineanu A. Costel 2019-10-25
217 / 2019 privind convocarea Consiliului Local Puieşti în şedinţă ordinară în ziua de 31.10.2019 2019-10-24
216 / 2019 privind Numirea în calitate de curator special a domnului Dan Nicușor pentru doamna Dan Dumitra 2019-10-18
215 / 2019 privind Constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat I – Compartiment gospodărire și pază comunală din cadul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău 2019-10-16
214 / 2019 privind Aprobarea planului de servicii pentru minorul Ciochină Ștefan 2019-10-16
213 / 2019 privind Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Raiciu Monica 2019-10-04
212 / 2019 privind Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Mărgineanu Manuela 2019-10-04
211 / 2019 privind Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia doamnei Ștefan Roxana-Oana 2019-10-04
210 / 2019 privind Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Ilie Costel 2019-10-04
209 / 2019 privind Acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru familia domnului Borcea Ghiorghe 2019-10-04
Înapoi