Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2019 pentru aprobarea participării comunei Puiești prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PRO GAZ BUZĂU 2020” 2019-03-29
12 / 2019 privind aprobarea modificării Contractului nr.22/18.04.2014 având ca obiect închirierea pajiștilor aparținând domeniului privat al comunei Puiești 2019-03-29
11 / 2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2019 2019-03-29
10 / 2019 privind neasumarea responsabilității UAT Puiești, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 2023 2019-03-29
9 / 2019 privind aprobare punerii la dispoziția ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Buzău în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru extinderea/construcția/reabilitarea investițiilor aferente acestuia 2019-03-29
8 / 2019 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social 2019-02-27
7 / 2019 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2019-2020 2019-02-27
6 / 2019 privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău 2019-02-27
5 / 2019 de completare a HCL Puiești nr. 4/31.01.2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2019-02-27
4 / 2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2019-01-31
3 / 2019 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 2019-01-31
2 / 2019 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2018 2019-01-31
1 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2019-01-31
51 / 2018 privind rectificarea H.C.L. Puiești nr.45/29.11.2018 în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia 2018-12-18
50 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație” 2018-12-18
Înapoi