Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2018 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri comunale (intravilan și extravilan) , comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2018-09-25
37 / 2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 5 km 0+000-km 9+230, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2018-09-25
36 / 2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție“Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puiești, județul Buzău” 2018-09-25
35 / 2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție“Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” 2018-09-25
34 / 2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţiile Lunca, Măcrina, Plopi și Puieștii de Sus, comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-25
33 / 2018 privind implementarea proiectului „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-25
32 / 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-25
31 / 2018 privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-09-25
30 / 2018 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2018 2018-08-31
29 / 2018 privind aprobarea documentației ”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” 2018-08-31
28 / 2018 privind modificarea listei obiectivelor de investiții a comunei Puiești, propuse a se realiza în anul 2018 2018-07-05
27 / 2018 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2018 2018-07-05
26 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-07-05
25 / 2018 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 300 m.p, domnului NEGOIAȘ SORIN-IONUȚ, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr.15/2003 2018-06-27
24 / 2018 privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a suprafeţei de 300 m.p, doamnei Coman Mihaela, acordată pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr.15/2003 , cu modificările și completările ulterioare 2018-06-27
Înapoi