Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2018 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
12 / 2018 privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local 2018-02-28
11 / 2018 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
10 / 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public 2018-02-28
9 / 2018 privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
8 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii gimnaziale Puiești pentru anul 2018 2018-02-28
7 / 2018 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
6 / 2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2018-2019 2018-01-29
5 / 2018 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social 2018-01-29
4 / 2018 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă, altele de cât cele cauz ate de calamităţi naturale,incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă , conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 2018-01-29
3 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație” 2018-01-29
2 / 2018 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2017 2018-01-29
1 / 2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2017 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 2017 2018-01-08
58 / 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2017-12-21
57 / 2017 privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 2017-12-21
Înapoi