Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
55 / 2017 pentru modificarea H.C.L. Puiești nr.49/30.10.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-11-29
54 / 2017 pentru modificarea H.C.L. Puiești nr.48/30.10.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-11-29
53 / 2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv al ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB PUIEȘTI pe anul 2017 2017-11-29
52 / 2017 privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 2017-11-29
51 / 2017 rivind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2017 2017-11-29
50 / 2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate-S.F. pentru obiectivul de investiții “Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Lunca, Măcrina, Plopi și Puieștii de Sus, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-10-30
49 / 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-10-30
48 / 2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-10-30
47 / 2017 privind implementarea proiectului ”Modernizare drum comunal DC 3 Măcrina-Plopi, comuna Puiești, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Grupul de Acțiune Locală ”Crivățul de Sud-Est”în cadrul P.N.D.R. 2014-2020 2017-10-23
46 / 2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drum comunal DC 3 Măcrina-Plopi, comuna Puiești, județul Buzău” promovat spre finanțare prin Grupul de Acțiune Locală ”Crivățul de Sud-Est” în cadrul P.N.D.R. 2014-2020 2017-10-23
45 / 2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Puiești în domeniul public al comunei Puiești a unei suprafețe de teren în vederea realizării obiectivului de investiții”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Lunca, Măcrina, Plopi și Puieștii de Sus, comuna Puiești, județul Buzău”, finanțat prin P.N.D.L. 2017-09-29
44 / 2017 rivind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 2017-09-29
43 / 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 2017-09-29
42 / 2017 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2017-09-29
41 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău 2017-09-29
Înapoi