Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2019 privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu rata inflației de 4,6% 2019-05-28
23 / 2019 privind aprobarea reactualizării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2019-05-28
22 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL MĂCRINA, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2019-05-28
21 / 2019 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2019 2019-05-28
20 / 2019 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2018 2019-05-28
19 / 2019 pentru aprobarea participării comunei Puiești prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” 2019-04-15
18 / 2019 privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2019 al comunei Puiești, județul Buzău 2019-04-15
17 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2019 2019-04-15
16 / 2019 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Puiești, județul Buzău 2019-04-15
15 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2019-04-15
14 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2019-04-15
13 / 2019 pentru aprobarea participării comunei Puiești prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PRO GAZ BUZĂU 2020” 2019-03-29
12 / 2019 privind aprobarea modificării Contractului nr.22/18.04.2014 având ca obiect închirierea pajiștilor aparținând domeniului privat al comunei Puiești 2019-03-29
11 / 2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2019 2019-03-29
10 / 2019 privind neasumarea responsabilității UAT Puiești, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 2023 2019-03-29
Înapoi