Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Puiești în domeniul public al comunei Puiești a unei suprafețe de teren în vederea realizării obiectivului de investiții”Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Lunca, Măcrina, Plopi și Puieștii de Sus, comuna Puiești, județul Buzău”, finanțat prin P.N.D.L. 2017-09-29
44 / 2017 rivind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 2017-09-29
43 / 2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 2017-09-29
42 / 2017 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2017-09-29
41 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Puieşti, judeţul Buzău 2017-09-29
40 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-09-29
39 / 2017 privind modificarea listei obiectivelor de investiții a comunei Puiești, propuse a se realiza în anul 2017 2017-08-31
38 / 2017 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2017 2017-08-31
37 / 2017 privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 2017-08-31
36 / 2017 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău aprobat prin H.C.L. Puiești nr.32/11.07.2016 2017-07-31
35 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație” 2017-07-31
34 / 2017 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2017 2017-07-31
33 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Puiești care va participa ,în calitate de observator, la defășurarea concursului organizat pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Puiești 2017-06-27
32 / 2017 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puiești ,județul Buzău 2017-06-27
31 / 2017 privind revocarea art.4 din H.C.L. Puiești nr.28/30.08.2013 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Puiești, județul Buzău 2017-06-27
Înapoi