HCL 38 / 2018-09

privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

- D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri comunale (intravilan și extravilan) , comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții

Fișiere atașate

Înapoi