Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
49 / 2018 privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-12-18
48 / 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2018-12-18
47 / 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 2018-11-29
46 / 2018 privind aprobarea modelului de Contract de management administrativ- financiar, ce se va încheia între Primarul Comunei Puiești şi directorul unitaţii de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Puiești, precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţă, anexă la Contractul de management administrativ-financiar 2018-11-29
45 / 2018 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd - T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-11-29
44 / 2018 privind declararea investiției ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BUZĂU , ÎN PERIOADA 2014-2020-UAT PUIEȘTI-Rețele de apă și canalizare , gospodărie de apă și stație de epurare” de utilitate publică și de interes local 2018-11-29
43 / 2018 privind aprobarea rectificării a-II-a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-11-29
42 / 2018 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent P.U.Z pentru construire ”Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, Comuna Puiești-T19 Măzăriște , județul Buzău” 2018-10-30
41 / 2018 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent P.U.Z pentru construire ”Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, Comuna Puiești-T62 Lacul Popii, județul Buzău” 2018-10-30
40 / 2018 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2018 2018-10-30
39 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-10-30
38 / 2018 privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri comunale (intravilan și extravilan) , comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2018-09-25
37 / 2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 5 km 0+000-km 9+230, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2018-09-25
36 / 2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție“Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puiești, județul Buzău” 2018-09-25
35 / 2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție“Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” 2018-09-25
Înapoi