Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii gimnaziale Puiești pentru anul 2018 2018-02-28
7 / 2018 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
6 / 2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2018-2019 2018-01-29
5 / 2018 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social 2018-01-29
4 / 2018 privind aprobarea acordării ajutoarelor de urgenţă, altele de cât cele cauz ate de calamităţi naturale,incendii, accidente şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă , conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 2018-01-29
3 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație” 2018-01-29
2 / 2018 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2017 2018-01-29
1 / 2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2017 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 2017 2018-01-08
58 / 2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2017-12-21
57 / 2017 privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 2017-12-21
56 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-12-21
55 / 2017 pentru modificarea H.C.L. Puiești nr.49/30.10.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-11-29
54 / 2017 pentru modificarea H.C.L. Puiești nr.48/30.10.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-11-29
53 / 2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea programului sportiv al ASOCIAȚIEI FOTBAL CLUB PUIEȘTI pe anul 2017 2017-11-29
52 / 2017 privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 2017-11-29
Înapoi