Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2018 privind aprobarea actualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 2018-04-27
20 / 2018 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2018 2018-04-27
19 / 2018 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2018-03-23
18 / 2018 privind aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău 2018-03-23
17 / 2018 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2018-03-23
16 / 2018 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a Contractului de concesiune nr.609/04.03.2010 a Serviciilor Publice de Salubrizare a comunei Puiești, județul Buzău 2018-03-23
15 / 2018 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2017 2018-03-23
14 / 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-03-23
13 / 2018 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
12 / 2018 privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local 2018-02-28
11 / 2018 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
10 / 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public 2018-02-28
9 / 2018 privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
8 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii gimnaziale Puiești pentru anul 2018 2018-02-28
7 / 2018 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-28
Înapoi