Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2017 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puiești ,județul Buzău 2017-06-27
31 / 2017 privind revocarea art.4 din H.C.L. Puiești nr.28/30.08.2013 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Puiești, județul Buzău 2017-06-27
30 / 2017 privind revocarea H.C.L. Puiești nr.27/19.06.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Puiești,județul Buzău 2017-06-27
29 / 2017 privind revocarea art.2 și modificarea art.3 și art.4 din H.C.L. Puiești nr.23/29.05.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Puiești în domeniul public al comunei Puiești a unor suprafețe teren în vederea realizării proiectului ”Construirea a trei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești , județul Buzău” în cadrul proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți-Finanțare Adițională” 2017-06-27
28 / 2017 privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul public al comunei Puiești, județul Buzău 2017-06-19
26 / 2017 privind completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Puieşti, judeţul Buzău pentru perioada 2014-2020 aprobată prin H.C.L. Puiești nr.47/19.12.2013 2017-06-19
25 / 2017 privind aprobarea participării comunei Puiești la Programul competitiv de finanțare ”Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți “ prin construirea a trei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd , comuna Puiești, județul Buzău 2017-06-19
23 / 2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Puiești în domeniul public al comunei Puiești a unor suprafețe teren în vederea realizării proiectului ”Construirea a trei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, comuna Puiești , județul Buzău” în cadrul proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți- Finanțare Adițională” 2017-05-29
22 / 2017 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2016 2017-05-29
21 / 2017 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2017-04-27
20 / 2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Puiești în domeniul public al comunei Puiești a suprafeței de 5.000 m.p. în vederea amplasării unei stații de tratare a apei potabile ( gospodărie de apă) în cadrul proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020” 2017-04-27
19 / 2017 pentru modificarea H.C.L. Puiești nr.32/27.08.2014 privind aprobarea participării comunei Puiești la cofinanțarea proiectului ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău în perioada 2014-2020” 2017-04-27
18 / 2017 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2017 2017-04-27
17 / 2017 privind aprobarea achiziţionării unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei comunei Puiești, județul Buzău 2017-03-31
16 / 2017 privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2017 al comunei Puiești, județul Buzău 2017-03-31
Înapoi