Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2017 privind aprobarea achiziţionării unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei comunei Puiești, județul Buzău 2017-03-31
16 / 2017 privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2017 al comunei Puiești, județul Buzău 2017-03-31
15 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii gimnaziale Puiești pentru anul 2017 2017-03-31
14 / 2017 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Puiești, județul Buzău 2017-03-31
13 / 2017 privind aprobarea participării Comunei Puiești, județul Buzău la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Modernizare drum comunal DC 5, km 0+000-km 9+230 comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-03-14
12 / 2017 privind aprobarea participării Comunei Puiești, județul Buzău la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Modernizare drumuri comunale, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-03-14
11 / 2017 privind aprobarea participării Comunei Puiești, județul Buzău la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-03-14
10 / 2017 privind aprobarea participării Comunei Puiești, județul Buzău la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-03-14
9 / 2017 privind aprobarea participarii Comunei Puiești, județul Buzău la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Lunca, Măcrina, Plopi și Puieștii de Sus, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-03-14
8 / 2017 privind aprobarea participării Comunei Puiești, județul Buzău la Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Puiesti, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2017-03-14
6 / 2017 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2017-01-31
5 / 2017 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2017-01-31
4 / 2017 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social 2017-01-31
3 / 2017 de modificare și completare a anexei nr. 1 din H.C.L. –Puiești nr.57/20.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2017-01-31
2 / 2017 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2016 2017-01-31
Înapoi