Dezbateri publice

Dezbatere publica - Proiect bugetul local pe anul 2019

05-04-2019

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice "Proiectul bugetului local al comunei Puiesti pe anul 2019"  

Share on Facebook

Anunt dezbatere publice - Impozite si taxe locale 2019

29-10-2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău -iniţiator Primar: Leaua Florin-Iulian

Share on Facebook

Anunt - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Puiești si a Regulamentului Local de Urbanism

01-08-2018

În conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Puiești si a Regulamentului Local de Urbanism

Share on Facebook

Anunt dezbatere publica proiect Impozite si taxe locale 2018

07-12-2017

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :


1. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău -iniţiator Primar: Leaua Florin-Iulian

Share on Facebook
Înapoi