Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării comunei Puiești prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” 2019-04-08
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2019 al comunei Puiești, județul Buzău 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2019 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Puiești, județul Buzău 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării comunei Puiești prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PRO GAZ BUZĂU 2020” 2019-03-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului nr.22/18.04.2014 având ca obiect închirierea pajiștilor aparținând domeniului privat al comunei Puiești 2019-03-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2019 2019-03-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilității UAT Puiești, a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017 – 2023 2019-03-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobare punerii la dispoziția ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Buzău în perioada 2014-2020” a terenurilor pentru extinderea/construcția/reabilitarea investițiilor aferente acestuia 2019-03-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor socia 2019-02-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2019-2020 2019-02-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău 2019-02-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE de completare a HCL Puiești nr. 4/31.01.2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2019-02-21
Înapoi