Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2019-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 2019-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2018 2019-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2019-01-22
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea H.C.L. Puiești nr.45/29.11.2018 în sensul îndreptării unei erori materiale din conținutul acesteia 2018-12-17
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiesti, județul Buzău-familia ocupațională ”Administrație” 2018-12-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-12-12
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării a-II-a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de Contract de management administrativ- financiar, ce se va încheia între Primarul Comunei Puiești şi directorul unitaţii de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Puiești, precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţă, anexă la Contractul de management administrativ-financiar 2018-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Puiești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Puiești 2018-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea investiției ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BUZĂU , ÎN PERIOADA 2014-2020-UAT PUIEȘTI-Rețele de apă și canalizare , gospodărie de apă și stație de epurare” de utilitate publică și de interes local 2018-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent P.U.Z pentru construire ”Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, Comuna Puiești-T19 Măzăriște , județul Buzău” 2018-10-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent P.U.Z pentru construire ”Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, Comuna Puiești-T62 Lacul Popii, județul Buzău” 2018-10-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2018 2018-10-24
Înapoi