Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție“Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puiești, județul Buzău” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție“Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţiile Lunca, Măcrina, Plopi și Puieștii de Sus, comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2018 2018-08-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației ”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” 2018-08-01
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-07-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea listei obiectivelor de investiții a comunei Puiești, propuse a se realiza în anul 2018 2018-07-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2018 2018-07-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 300 m.p, domnului NEGOIAȘ SORIN-IONUȚ, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr.15/2003 2018-06-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a suprafeţei de 300 m.p, doamnei Coman Mihaela, acordată pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr.15/2003 , cu modificările și completările ulterioare 2018-06-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a suprafeţei de 300 m.p, domnului Marin Sorin, acordată pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr.15/2003 , cu modificările și completările ulterioare 2018-06-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Puiești, judetul Buzău 2018-06-21
Înapoi