Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței Echipei mobile în cazurile de violență domestică, stabilirea sursei de finanțare a cheltuielilor generate de activitatea echipei mobile de intervenție în cazurile de violență domestică, stabilirea mijlocului de transport folosit de echipa mobilă în cazul intervențiilor privind violența domestică și stabilirea locului unde vor fi cazate victime sau agresori, după caz, în cazurile violenței domestice precum și perioada de care vor beneficia de ser 2019-07-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău în lungime de 13,70 km”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2019-07-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău în lungime de 25,30 km”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2019-07-03
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu rata inflației de 4,6% 2019-05-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2019-05-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL MĂCRINA, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2019-05-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2019 2019-05-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2018 2019-05-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării comunei Puiești prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” 2019-04-08
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2019 al comunei Puiești, județul Buzău 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2019 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al comunei Puiești, județul Buzău 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2019-04-05
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării comunei Puiești prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „PRO GAZ BUZĂU 2020” 2019-03-20
Înapoi