Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea investiției ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BUZĂU , ÎN PERIOADA 2014-2020-UAT PUIEȘTI-Rețele de apă și canalizare , gospodărie de apă și stație de epurare” de utilitate publică și de interes local 2018-11-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent P.U.Z pentru construire ”Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, Comuna Puiești-T19 Măzăriște , județul Buzău” 2018-10-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul local de Urbanism aferent P.U.Z pentru construire ”Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd, Comuna Puiești-T62 Lacul Popii, județul Buzău” 2018-10-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2018 2018-10-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-10-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție“Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Măcrina, comuna Puiești, județul Buzău” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție“Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar uman în satul Puieștii de Jos, comuna Puiești, județul Buzău” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localităţiile Lunca, Măcrina, Plopi și Puieștii de Sus, comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unor platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd -T62 Lacul Popii și T19 Măzăriște, Comuna Puiești, județul Buzău ” 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum comunal DC 5 km 0+000-km 9+230, comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri comunale (intravilan și extravilan) , comuna Puiești, județul Buzău”, a indicatorilor tehnico – economici precum și a asigurării finanțării de la bugetul local a unor categorii de cheltuieli care nu se finanțează de către stat prin P.N.D.L. pentru acest obiectiv de investiții 2018-09-19
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2018 2018-08-24
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației ”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” 2018-08-01
Înapoi