Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2018 2018-04-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin act adițional a Contractului de concesiune nr.609/04.03.2010 a Serviciilor Publice de Salubrizare a comunei Puiești, județul Buzău 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2017 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii gimnaziale Puiești pentru anul 2018 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Puiești, județul Buzău 2018-02-14
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2017 2018-01-17
Înapoi