Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-07-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea listei obiectivelor de investiții a comunei Puiești, propuse a se realiza în anul 2018 2018-07-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2018 2018-07-02
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 300 m.p, domnului NEGOIAȘ SORIN-IONUȚ, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr.15/2003 2018-06-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a suprafeţei de 300 m.p, doamnei Coman Mihaela, acordată pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr.15/2003 , cu modificările și completările ulterioare 2018-06-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a suprafeţei de 300 m.p, domnului Marin Sorin, acordată pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în temeiul Legii nr.15/2003 , cu modificările și completările ulterioare 2018-06-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Puiești, judetul Buzău 2018-06-21
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia 2018-04-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2018 2018-04-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puiești , județul Buzău 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin act adițional a Contractului de concesiune nr.609/04.03.2010 a Serviciilor Publice de Salubrizare a comunei Puiești, județul Buzău 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2017 2018-03-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2018-03-16
Înapoi