PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii prin act adițional a Contractului de concesiune nr.609/04.03.2010 a Serviciilor Publice de Salubrizare a comunei Puiești, județul Buzău
2018-03-16

Înapoi