PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Puiești pentru anul 2018
2018-07-02

Înapoi