Știri si Noutăți

01-08-2018

Anunt - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Puiești si a Regulamentului Local de Urbanism

În conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Puiești si a Regulamentului Local de Urbanism

07-12-2017

Anunt dezbatere publica proiect Impozite si taxe locale 2018

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :


1. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău -iniţiator Primar: Leaua Florin-Iulian

24-11-2017

SOLVIT - Soluții la probleme legate de drepturile dvs. europene

Sunteți cetățean al UE sau întreprindere cu sediul în UE și vă confruntați cu obstacole în alt stat membru, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene?

 

Înapoi