Anuțuri publice

Anunt - Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței

Începând cu data de 21.10.2019 se pot depune cereri pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2011 cu modificările și completările ulterioare , privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

Dezbatere publica - Proiect Strategie tarifare

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Puiesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor- inițiator primar: Florin-Iulian Leaua

Locuri speciale afisaj electoral - Alegeri Parlamentul European

Dispozitia nr. 120/ 2019 - Privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

Dezbatere publica - Proiect bugetul local pe anul 2019

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice "Proiectul bugetului local al comunei Puiesti pe anul 2019"  

Decizia nr. 4/20.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA  pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sectoarelor și Municipiului București

Decizia nr. 3/19.03.2019 a ANAF BUZAU

privind repartizarea, pe UAT-uri, pentru anii 2020-2022, a sumelor defalcate din TVA și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Înapoi