Anunt dezbatere publica proiect Impozite si taxe locale 2018
2017-12-07 18:22:25

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :


1. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău -iniţiator Primar: Leaua Florin-Iulian


Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 19.12.2017, pe adresa Primăria comunei Puieşti, sat Puieştii de Jos, str. Strada nr.1, nr.44, judeţul Buzău, pe fax, la nr. 0238576109 sau la adresa de e-mail: secretar@primariapuiesti-bz.ro.

Înapoi