Dezbatere publica - Proiect bugetul local pe anul 2019
2019-04-05 18:37:01

In conformitate cu prevederile art. 39 si art. 76 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice "Proiectul bugetului local al comunei Puiesti pe anul 2019"  

Înapoi