Anuțuri publice

Anunt dezbatere publice - Impozite si taxe locale 2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău -iniţiator Primar: Leaua Florin-Iulian

Publicatie delimitare sectii votare - Referendum

În conformitate cu prevederile art.18, alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 din Hotărârea A.E.P. nr.464/2018  precum și ale Hotărârii A.E.P. nr.16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din țară, precum și a sediilor acestora, PRIMARUL COMUNEI PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU aduce la cunoștința alegătorilor  din Circumscripția Electorală Județeană nr.10-Buzău, delimitareași numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile secțiilor de votare din comuna Puiești organizate pentru organizarea Referendumului Național  din data de 6-7 octombrie 2018.

Anunt concurs - Functii publice vacante

Primăria comunei Puieşti, judeţul Buzău, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice de execuţie vacante.

1. Consilier, clasa I, gradul profesional debutant - Compartiment Cadastru;

2.Consilier, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Achizitii publice si investitii.

Anunt - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Puiești si a Regulamentului Local de Urbanism

În conformitate cu prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Puiești si a Regulamentului Local de Urbanism

Înapoi