Publicatie delimitare sectii votare - Referendum
2018-09-28 16:30:06

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA PUIEȘTI

PRIMAR,

Nr.5915/28.09.2018

 

PUBLICAȚIE DIN DATA DE 28.09.2018

 

       În conformitate cu prevederile art.18, alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 din Hotărârea A.E.P. nr.464/2018  precum și ale Hotărârii A.E.P. nr.16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din țară, precum și a sediilor acestora, PRIMARUL COMUNEI PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU aduce la cunoștința alegătorilor  din Circumscripția Electorală Județeană nr.10-Buzău, delimitareași numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile secțiilor de votare din comuna Puiești organizate pentru organizarea Referendumului Național  din data de 6-7 octombrie 2018.

COMUNA PUIEȘTI

Nr. secției de votare

Sediul secției de votare

Delimitarea secției de votare

321

Școala Puieștii de Sus, localitatea Puieștii de Sus

Puieștii de Sus#

322

Școala Gimnazială Puieștii de Jos, localitatea Puieștii de Jos

Puieștii de Jos#

323

Școala Gimnazială Nicolești, localitatea Nicolești

Nicolești#

324

Grădinița Dăscălești, localitatea Dăscălești

Dăscălești#

325

Școala Măcrina, localitatea Măcrina

Măcrina#, Lunca#, Plopi#

 

Notă :#) cuprinde toatălocalitatea

 

PRIMARUL COMUNEI PUIEȘTI,

LEAUA FLORIN-IULIAN

 

 

Înapoi