Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
129 / 2020 privind Încetarea ajutorului social lunar pentru domnul Baltă valerică-persoană singură 2020-07-14
128 / 2020 privind stabilirea salariului lunar al doamnei TUNARU CRISTINA-COSTINA având funcţia contractuală de execuție de INGRIJITOR din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei PUIEŞTI,judeţul Buzău ca urmare a trecerii la gradația 5 2020-07-13
127 / 2020 privind privind Constituirea Comisiei de recepţie  la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Dispensar Uman în satul Măcrina, Comuna Puiești, județul Buzău” 2020-07-09
126 / 2020 privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Mărgineanu Sabin 2020-06-30
125 / 2020 privind Acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului Mustățea Nicu 2020-06-30
124 / 2020 privind Acordarea ajutorului social pentru familia domnului Sali Culae-Dudu 2020-06-30
123 / 2020 privind Acordarea ajutorului social pentru familia domnului Sali Adrian 2020-06-30
122 / 2020 privind Acordarea ajutorului social pentru familia domnului Hatan Adrian -Gheorghiță 2020-06-30
121 / 2020 privind Acordarea ajutorului social pentru familia domnului Mărgineanu Sabin 2020-06-30
120 / 2020 privind Respingerea cererii de acordare a ajutorului social pentru familia domnului Sali Constantin 2020-06-30
119 / 2020 privind Constituirea Comsiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Puiești 2020-06-30
118 / 2020 privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Chiriac Stoeana-în calitate de persoană cu handicap grav 2020-06-30
117 / 2020 privind Acordarea indemnizației de însoțitor doamnei Vîlculescu Maria-în calitate de persoană cu handicap grav 2020-06-30
116 / 2020 privind Acordarea indemnizației de însoțitor domnului Oprea Dobre-în calitate de persoană cu handicap grav 2020-06-29
115 / 2020 privind Încetarea plății indemnizației de însoțitor a domnului Ene Dinu în calitate de persoană cu handicap grav 2020-06-29
Înapoi