Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2020 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2019 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 2019 2020-01-10
54 / 2019 privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-12-23
53 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce ședința extraordinară de îndată din data de 23.12.2019 2019-12-23
52 / 2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2019-12-16
51 / 2019 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 2019-12-16
50 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2019-12-16
49 / 2019 Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-12-16
48 / 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2019-12-16
47 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2019-12-16
46 / 2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local în condițiile OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 2019-11-29
45 / 2019 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2019 2019-10-31
44 / 2019 privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-10-31
43 / 2019 privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2019-10-31
42 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită confom Codului Administrativ 2019-10-31
41 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce ședința ordinară din data de 31.10.2019 2019-10-31
Înapoi