Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2020 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Comunei Puiești, județul Buzău precum și a tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei 2020-02-28
9 / 2020 vind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2020-2021 2020-02-28
8 / 2020 privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social 2020-02-28
7 / 2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2020 2020-02-28
6 / 2020 Privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău 2020-02-28
5 / 2020 privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul IV al anului 2019 2020-02-28
4 / 2020 Privind aprobarea bugetului general consolidat pentru anul 2020 al comunei Puiești, județul Buzău 2020-02-28
3 / 2020 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Școlii Gimnaziale Puiești pentru anul 2020 2020-02-28
2 / 2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Puiești, județul Buzău 2020-02-28
1 / 2020 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2019 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 2019 2020-01-10
54 / 2019 privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-12-23
53 / 2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce ședința extraordinară de îndată din data de 23.12.2019 2019-12-23
52 / 2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2019-12-16
51 / 2019 privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 2019-12-16
50 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2019-12-16
Înapoi