Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

 

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Puiești, judetul  Buzău;


b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Puiești, judetul Buzău ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

 

b3) Programul de functionare:

 • Luni  – Vineri între orele :  8:00 - 16:00

b4) Program de audiente:

 • Primar : LEAUA FLORIN IULIAN - Luni  – Vineri între orele :  10:00 - 12:00
 • Viceprimar : BÂRLĂ RODICA - Luni  – Vineri între orele :  10:00 - 12:00
 • Secretar : VALI VOICU - Luni  – Vineri între orele :  10:00 - 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public:


Conducerea Primariei comunei  :

 • Primar : LEAUA FLORIN IULIAN
 • Viceprimar : BÂRLĂ RODICA
 • Secretar : VALI VOICU

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 

 • Vali Voicu - Secretar UAT
 • Telefon: 0238.730.903 / 0238.576.109
 • E-mail:secretar@primariapuiesti-bz.ro

d) Coordonatele de contact

 • Denumire:Primaria comunei  Puiești , judetul Buzău ;  
 • Sediul: Loc. Puieștii de Jos, Str. nr. 1, nr.44 – COMUNA Puiești, judetul Buzău
 • Telefon: 0238.730.903 / 0238.576.109
 • E-mail:secretar@primariapuiesti-bz.ro
 • Pagina de internet: www.primariapuiesti-bz.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.


f) Lista cuprinzand documentele de interes public

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Înapoi