Dezbateri publice

Dezbatere publica - Proiect indexare impozite si taxe locale 2021

16-03-2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna aprilie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

-proiect de hotărâre privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu rata inflației de 3,8% .

Share on Facebook

Dezbatere publica - Proiect bugetul local pe anul 2020

22-01-2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publicăîn calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna februarie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

1.Proiect de hotărâre privind aprobareabugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Puiești, județul Buzău -inițiator primar: Florin-Iulian Leaua

Share on Facebook

Dezbatere publica - Proiect impozite si taxe locale 2020

25-10-2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna noiembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

-proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău

Share on Facebook

Dezbatere publica - Proiect

25-10-2019

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna noiembrie 2019 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ: -proiect de hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Share on Facebook

Dezbatere publica - Proiect Strategie tarifare

16-10-2019

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei Puieşti supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Puiesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor- inițiator primar: Florin-Iulian Leaua

Share on Facebook
Înapoi