Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 32 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de alipire a două imobile aparținând domeniului public al comunei Puiești înscrise în C.F. nr.20580 și C.F. nr.30747, comuna Puiești , judeţul Buzău 2020-09-14
Nr. 31 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-09-11
Nr. 30 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” , program derulat de Compania Națională de Investiții 2020-08-26
Nr. 29 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în C.F. nr.20426, comuna Puiești , judeţul Buzău 2020-08-26
Nr. 28 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2020 2020-08-26
Nr. 27 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-08-26
Nr. 26 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea componenței unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Puiești ca urmare a validării mandatelor de consilier local a domnilor Petrescu Mihăiță , Nicola Dănuț și Stan Costel 2020-08-26
Nr. 25 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Stan Costel 2020-08-26
Nr. 24 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Nicola Dănuț 2020-08-26
Nr. 23 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Petrescu Mihăiță 2020-08-26
Nr. 22 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2020-08-25
Nr. 21 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Puiești, județul Buzău 2020-07-09
Nr. 20 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2020-06-22
Nr. 19 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Puiești este membru asociat 2020-05-19
Nr. 18 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unei suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Puiești 2020-05-19
Înapoi