Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 1 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Puiești pe anul 2019 din excedentul bugetar al bugetului local al comunei Puiești înregistrat la sfârșitul anului 2019 2020-01-06
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-12-20
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-12-10
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „CONSOLIDARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE DISPENSAR UMAN ÎN SATUL PUIEȘTII DE JOS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2019-12-09
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul public de salubrizare al comunei Puiești, județul Buzău 2019-12-09
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2019-12-09
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 2019-12-09
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 2019-10-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 aplicabile la nivelul comunei Puiești, județul Buzău 2019-10-25
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul III al anului 2019 2019-10-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 2019-10-18
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Puiesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 2019-10-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind primirea de noi membri şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna Puiești este membru asociat 2019-10-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită confom Codului Administrativ 2019-10-16
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzau, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT Puiesti să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzau 2008” aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 2019-09-27
Înapoi