Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 36 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Viceprimarului Comunei Puiești, Județul Buzău 2020-11-19
Nr. 35 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea comisiilor de specialitate , pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Puiești 2020-11-19
Nr. 34 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea Comisiei de validare și numărare a voturilor a Consiliului Local Puiești, pe perioada mandatului acestuia 2020-11-19
Nr. 33 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei Puiești pentru lunile noiembrie 2020-ianuarie 2021 2020-11-19
Nr. 32 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de alipire a două imobile aparținând domeniului public al comunei Puiești înscrise în C.F. nr.20580 și C.F. nr.30747, comuna Puiești , judeţul Buzău 2020-09-14
Nr. 31 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării a-IV-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-09-11
Nr. 30 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Puiești, județul Buzău” cu finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) , suprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean” , program derulat de Compania Națională de Investiții 2020-08-26
Nr. 29 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan înscris în C.F. nr.20426, comuna Puiești , judeţul Buzău 2020-08-26
Nr. 28 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul II al anului 2020 2020-08-26
Nr. 27 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării a-III-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-08-26
Nr. 26 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea componenței unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Puiești ca urmare a validării mandatelor de consilier local a domnilor Petrescu Mihăiță , Nicola Dănuț și Stan Costel 2020-08-26
Nr. 25 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Stan Costel 2020-08-26
Nr. 24 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Nicola Dănuț 2020-08-26
Nr. 23 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Puiești al domnului Petrescu Mihăiță 2020-08-26
Nr. 22 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2020-08-25
Înapoi