Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 20 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiţie „REŢEA PUBLICĂ DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA, MĂCRINA, PLOPI ȘI PUIEȘTII DE SUS, COMUNA PUIEȘTI, JUDEȚUL BUZĂU” în vederea derularii acestuia prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2020-06-22
Nr. 19 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Puiești este membru asociat 2020-05-19
Nr. 18 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unei suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deşeurilor inerte rezultate din activităţi de construcţii și demolări de pe raza UAT Puiești 2020-05-19
Nr. 17 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării a-II-a a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-05-19
Nr. 16 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 2020-04-20
Nr. 15 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Puiești, județul Buzău-forma revizuită confom Codului Administrativ 2020-04-20
Nr. 14 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al comunei Puieşti pe trimestrul I al anului 2020 2020-04-20
Nr. 13 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al comunei Puieşti pe anul 2019 2020-04-20
Nr. 12 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2020-04-20
Nr. 11 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu rata inflației de 3,8% 2020-03-16
Nr. 10 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Puiești, județul Buzău 2020-02-13
Nr. 9 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietaea publică și privată a Comunei Puiești, județul Buzău precum și a tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a comunei 2020-02-13
Nr. 8 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Puiești pentru anul 2020-2021 2020-02-13
Nr. 7 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor social 2020-02-13
Nr. 6 / 2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiune privind Serviciile Sociale la nivelul comunei Puiești pentru anul 2020 2020-02-13
Înapoi