Anuțuri publice

Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

Vă semnalăm actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere, accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate.

Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

 

HOTĂRÂREA NR.1 din 13.03.2020 - Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Puiesti

HOTĂRÂREA NR.1 din 13.03.2020 - Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Puiesti

Privind adoptarea unor măsuri urgente pentru prevenirea răspândirii infecției cu VIRUSUL COVID -19 pe raza UAT PUIEȘTI

Dezbatere publica - Proiect bugetul local pe anul 2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publicăîn calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna februarie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

1.Proiect de hotărâre privind aprobareabugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Puiești, județul Buzău -inițiator primar: Florin-Iulian Leaua

Înapoi