Anuțuri publice

Anunt sedinta ordinara in data de 29.06.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 29.06.2020 ,ora 10.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Anunt sedinta ordinara in data de 29.05.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 29.05.2020 ,ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Anunt - Distribuire gratuita masti filtrante FFP1

Stimați locuitori ai Comunei Puiești,

Începând de astăzi, 04.05.2020, Primăria Comunei Puiești, va distribui gratuit , fiecărui locuitor al comunei câte 10 bucăți măști filtrante FFP1, douăstraturi (100g/mp+40g/mp) în vederea protejării populației în lupta împotriva coronavirusului SARS-COV 2, precum și pentru conformarea la măsurile dispuse privind obligativitatea purtării măștilor în spațiile publice închise.

Distribuirea măștilor de protecție va fi efectuată de către angajații Primăriei, în ordinea numerelor de case, pe fiecare stradăîn parte.

Eventualele neconcordanțe cu listele prestabilite, privind evidența populației vor fi corectate pe parcursul derulării acțiunii.

 

Cu stimă,

 

Primarul Comunei Puiești,

Florin-Iulian Leaua

Anunt sedinta ordinara in data de 30.04.2020

Consiliul local Puieşti se întruneşte în şedinţă publică ordinară în ziua de 30.04.2020 ,ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Puieşti

Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

Actualizarea modelului declarației pe proprie răspundere

Vă semnalăm actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere, accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate.

Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

 

Dezbatere publica - Proiect indexare impozite si taxe locale 2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Puiești din luna aprilie 2020 a fost iniţiat următorul proiect de hotărâre cu caracter normativ:

-proiect de hotărâre privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 cu rata inflației de 3,8% .

Înapoi